Om selskabet

Jysk Arkæologisk Selskab blev stiftet i 1951. Det er selskabets formål at støtte den arkæologiske forskning og at gøre arkæologien tilgængelig for alle interesserede, bl.a. ved udsendelse af årbogen Kuml og videnskabelige publikationer, samt ved at arrangere foredrag og ekskursioner.

Bebyggelse på Samsø i vikingetid og middelalder

Af Mogens Høegsberg, Dorthe Haahr Kristensen, Lars Krants Larsen, Jette Linaa, Hans Skov og Michael Vinter

Forfatterne forsøger med udgangspunkt i stednavnestudier, talrige arkæologiske undersøgelser, analyser af omfattende og systematiske metaldetektor-afsøgninger samt nye borgstudier at tegne et billede af bebyggelsen på Samsø i vikingetid og middelalder – dens karakter og udvikling. I flere tilfælde kan bosættelserne føres tilbage til yngre germansk jernalder, samtidig med Kanhavekanalen, der blev anlagt i 720’erne, men som efter alt at dømme stadig var i brug i vikingetiden.