Om selskabet

Jysk Arkæologisk Selskab blev stiftet i 1951. Det er selskabets formål at støtte den arkæologiske forskning og at gøre arkæologien tilgængelig for alle interesserede, bl.a. ved udsendelse af årbogen Kuml og videnskabelige publikationer, samt ved at arrangere foredrag og ekskursioner.

Aktuelt

Lange linjer i landskabet
– Hulbælter fra jernalderen

Palle Eriksen & Per Ole Rindel (red.)

De såkaldte hulbælter – mærkværdige kilometerlange bånd af tætliggende huller, som strakte sig igennem jernalderens landskab – kendes stort set kun fra Danmark. I bogen fremlægges undersøgelser og analyser af de indtil nu kendte hulbælter, og de sættes ind i en større sammenhæng med udblik til beslægtede fænomener i andre lande i søgen efter svaret på hulbælternes formål. Bogen giver et grundigt indblik i en helt ny slags fortidsminde og i hidtil upåagtede sider af vor forhistorie.

464 sider, rigt illustreret. Stift bind.
Vejledende pris: 375 kr.