Om selskabet

Jysk Arkæologisk Selskab blev stiftet i 1951. Det er selskabets formål at støtte den arkæologiske forskning og at gøre arkæologien tilgængelig for alle interesserede, bl.a. ved udsendelse af årbogen Kuml og videnskabelige publikationer, samt ved at arrangere foredrag og ekskursioner.

Aktuelt

Oceans of Archaeology

Anders Fischer & Lisbeth Pedersen (red.)

Det druknede stenalderland er den sidste store hvide plet på arkæologiens verdenskort. Det blev overskyllet af havet for mere end 5.000 år siden, og Europas beboelige areal blev reduceret med ca. en tredjedel.
Specialister fra 10 lande giver her en samlet oversigt over Europas og det østlige Middelhavs druknede kulturarv fra stenalderen.
Indgreb i havbundens miljø truer i stigende grad kulturarven på havbunden. Bogen lægger op til en styrket indsats for at forvalte, kortlægge og udforske menneskers tilværelse på de nu havdækkede dele af verdenskortet.

239 sider, rigt illustreret. stift bind.
Vejledende pris: 348 kr.