Ny bog undersøger landbebyggelsens struktur i middelalderens Danmark

Hvordan har middelalderens landbebyggelse forandret sig over tid? Hvad kan bebyggelsens struktur sige om de middelalderlige bønders udnyttelse af landskabets ressourcer? Og hvad fortæller grænser i landskabet om deres rumlige og retslige opfattelse af bebyggelsen?

Det er nogle af spørgsmålene, som en række forskere med speciale inden for arkæologi og historie diskuterer i udgivelsen Landbebyggelsens struktur, der er den anden i serien MIRUDA – Middelalderens rurale Danmark.

Bogen er redigeret af Mette Svart Kristiansen, lektor, ph.d. i historisk arkæologi ved Aarhus Universitet og Lars Christian Bentsen, cand.mag. i middelalderarkæologi og museumsinspektør ved Arkæologi Vestjylland. Den udkommer 15. december og er udgivet af Jysk Arkæologisk Selskab i samarbejde med Aarhus Universitet, Holstebro Museum, Arkæologi Vestjylland, Sydvestjyske Museer, Museum Sønderjylland Arkæologi og Museum Thy.

Du kan læse introduktionskapitlet her.

Er du medlem af Jysk Arkæologisk Selskab, kan du bestille bogen med 30 % medlemsrabat her.

Ellers kan du bestille bogen hos Aarhus Universitetsforlag her.

Ny bog kaster lys over dødens betydning i yngre jernalder

Selv om vi ikke ved præcist, hvem eller hvad jernalderens mennesker troede på, var døden efter alt at dømme en integreret del af de levendes hverdag. Udvalgte medlemmer af samfundet blev begravet i eller i nærheden af landsbyerne, og selv efter begravelsen spillede de døde og de genstande, de blev begravet med, en aktiv rolle i det fortsatte liv. Forfædrene var i høj grad et bindeled til efterlivet.

Døden i centrum er 10 midtjyske museers forsøg på at kaste lys over døden, som den afspejler sig i regionens gravfund fra jernalderen mellem 200 og 750 e.Kr. Om de dødes genstande og de ritualer, der udspillede sig omkring begravelsen, og hvad de fortæller om jernaldermenneskets verden og samspillet med forfædre og guder.

Døden i centrum udkommer 24. november og udgivet af Jysk Arkæologisk Selskab i samarbejde med Museum Silkeborg, Museum Horsens, Museum Østjylland, ArkVest, Museum Skanderborg, Viborg Museum, Museum Midtjylland, Holstebro Museum, Museum Salling og Moesgaard Museum med støtte fra Augustinus Fonden og Dronning Margrethe II’s Arkæologiske Fond.

Se indholdsfortegnelsen her.

Er du medlem af Jysk Arkæologisk Selskab, kan du bestille bogen med 30 % medlemsrabat her.

Ellers kan du bestille bogen hos Aarhus Universitetsforlag her.

Kuml 2021 udsendes i uge 44

Årets udgave af årbogen Kuml vil i løbet af uge 44 blive udsendt til alle medlemmer af Jysk Arkæologisk Selskab.

Årbogen indeholder syv artikler om væsentlige undersøgelser og nye forskningsresultater indenfor dansk arkæologi med bidrag af Casper Sørensen, Mathias Bjørnevad-Ahlqvist, Lasse Sørensen, Morten Larsen, Thomas Guntzelnick Poulsen, Turi Thomsen, Ole Kristiansen, Sune Villumsen, Kirstine Haase, Tobias Torfing, Mathias Søndergaard, Helene Agerskov Rose og Jes Wienberg.

Alle artikler i Kuml 2021 er fagfællebedømt efter gældende regler.

Se indholdsfortegnelsen her.

Er du ikke medlem af Jysk Arkæologisk Selskab, kan du tegne et medlemskab her.

Nyt tværfagligt studie af jernalderens guldbrakteater udkommer 10. november

Hvorfor ser jernalderens billeder ud som de gør? Kunsthistoriker Teresa Østergaard Pedersen har interesseret sig for de runde guldamuletter og deres rige motivverden i knap 20 år, og Eigi einhamr – Jernalderens guldbrakteater og den åbne krop som form er kulminationen på mange års intenst arbejde.

Bogen tager afsæt i kunstneren Asger Jorns store indsigt i nordisk jernalderkunst. Med udgangspunkt i Jorns ønske om at gå til billedet som den primære kilde til forståelse præsenterer bogen sin læser for en række analyser af guldbrakteaternes udviklingshistorie i jernalderens 4.-6. århundrede i Skandinavien.

Du kan læse hele pressemeddelelsen her.

Er du medlem af Jysk Arkæologisk Selskab, kan du bestille bogen med medlemsrabat her.

Ellers kan du bestille bogen hos Aarhus Universitetsforlag her.