Kuml

Selskabets Årbog Kuml indeholder artikler om vigtige arkæologiske undersøgelser og nye forsknings-resultater. Som det eneste fagarkæologiske tidsskrift i Danmark har Kuml en sektion med boganmeldelser.

Årgangene af Kuml fra 1962 til nu samt Årgangen 1958 kan købes til 100 kr. pr. bind.

Fagfællebedømmelse

Som led i bestræbelserne for at højne Kumls faglige niveau forelægges indkomne manuskripter for et panel af kyndige forskere til bedømmelse. Herved tilgodeses samtidig forsk-ningsverdenens behov for at publicere i et fagfællebedømt tidsskrift.

Kuml_2018_indhold