Styrelsen

Jysk Arkæologisk Selskab ledes af et styre, som består af:

Professor Lotte Hedeager (præsident)
Sverige

Direktør Mads K. Holst (vicepræsident)
Moesgaard Museum

Lillian Laigaard
Østjydske Amatør Arkæologer

Overinspektør Lars Krants
Moesgaard Museum

Lektor Andres Dobat
Afd. for Arkæologi og Kulturarvsstudier, Aarhus Universitet

Museumsdirektør Erland Porsmose
Østfyns Museer

Forskningschef Constanze Rassmann
Museum Midtjylland

Suppleanter
Museumsdirektør Claus K. Jensen
Vardemuseerne

Museumsinspektør Niels Algren Møller
Museum Thy

Museumsinspektør Morten Larsen
Nationalmuseet

Museumsinspektør Kirstine Haase
Odense Bys Museer

_______

Vedtægter