Styrelsen

Jysk Arkæologisk Selskab ledes af et styre, som består af:

Professor Lotte Hedeager (præsident)
Sverige

Direktør Mads K. Holst (vicepræsident)
Moesgaard Museum

Lillian Laigaard
Østjydske Amatør Arkæologer

Overinspektør Lars Krants
Moesgaard Museum

Lektor Mette Svart Kristiansen
Afd. for Arkæologi, Aarhus Universitet

Museumsinspektør Lis Helles Olesen
Holstebro Museum

Museumsdirektør Erland Porsmose
Østfyns Museer

Suppleanter
Museumsdirektør Claus K. Jensen
Vardemuseerne

Museumsinspektør Niels Algren Møller
Museum Thy

Forskningschef Constanze Rassmann
Museum Midtjylland

Museumsinspektør Morten Larsen
Vendsyssel Historiske Museum

_______

Vedtægter