Styrelsen

Jysk Arkæologisk Selskab ledes af et styre, som består af:

Professor Lotte Hedeager (præsident)
Sverige

Direktør Mads K. Holst (vicepræsident)
Moesgaard Museum

Fhv. overlærer Poul Egebæk
Aarhus

Overinspektør Lars Krants
Moesgaard Museum

Museumsdirektør Rane Willerslev
Nationalmuseet

Lektor Mette Svart Kristiansen
Afd. for Arkæologi, Aarhus Universitet

Museumsinspektør Lis Helles Olesen
Holstebro Museum

Museumsdirektør Erland Porsmose
Østfyns Museer

Suppleanter
Museumsdirektør Claus K. Jensen
Vardemuseerne

Museumsinspektør Niels Algren Møller
Museum Thy

Direktør Leif Erik Vaag
Tidsskriftet Skalk

Forskningschef Constanze Rassmann
Museum Midtjylland

Revisor
Museumsinspektør Hans Skov
Moesgaard Museum

Vedtægter for JAS

Vedtaegter_for_JAS.pdf