Videnskabelige bøger

Selskabs skriftserie har fortrinsvis videnskabelig karakter, men omfatter også mere populære bøger. De falder
i to hovedgrupper: dansk/nordeuropæisk arkæologi og nærorientalsk/klassisk arkæologi m.m. Se bogkatalog.

Fagfællebedømmelse

Som led i bestræbelserne for at højne skriftseriens faglige niveau forelægges indkomne manuskripter for et panel af kyndige forskere til bedømmelse. Herved tilgodeses samtidig forsk-ningsverdenens behov for at publicere i en fagfællebedømt skriftserie.